8Undefined index: lang
1458/home/tozintaraz/domains/files_program/module/function/dfiltering.php
- توزین تراز
۰
ژ 1-6

ترازو های انواع متفاوت و زیادی دارند که هر یک برای وزن کردن چیزی ساخته شده و دارای مشخصاتی منحصر به فرد نیز هستند.

ژ 1-10

اگر برای کسب و کار خود به دنبال خرید ترازو هستید، بهتر است تا در این مقاله با بیست آنلاین همراه باشید. ما در انتها چند نمونه از ترازوهای فروشگاهی را به شما معرفی می کنیم.

ژ 1-9

ترازو وسیله ایست برای اندازه گیری وزن اجسام یا مایعات داخل آن ها، درواقع نوعی ابزار اندازه گیری است و انواع مختلفی دارند.